1) Søren blev valgt som dirigent.


2) blev enige om at vælge nogen om det blev nødvendigt.


3) Beretning ved formanden/Jørgen. Som kunne oplyse at vi lige nu var ca 77 medlemmer. Der var opfordring til tilbagemeldingen om arrangementer og forslag til nye aktiviteter. Beretningen blev godkendt med applaus.


4) Kasseren/Erling gennemgik regnskabet, det balancerer, med et underskud på 2 kr. Regnskabet blev godkendt.


5) Forslaget om forsat kontingent på 100 kr blev vedtaget, der var dog en mindre debat ang. tidsfrister og formuleringer.


6) følgende var på valg:
Formanden/Jørgen: blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem/Ole: blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem/William: Stillede ikke op.
Suppl. til bestyrelsen/Lisbet Jansson: blev valgt ind som bestyrelsesmedlem.
Suppl. til bestyrelsen/Nils Thrane: blev genvalgt.
Revisor/Finn Jensen: blev genvalgt
Revisor suppl./Jørgen Jensen: blev genvalgt
Som ny suppl. i bestyrelsen blev Jørn Ørsnæs valgt.

 

7) Der kom et forslag om at lave et arr. om hvidvin, Alsace måske?

Formanden/Jørgen takkede William for sin indsats igennem 5 år, og afsluttede generalforsamlingen.

Håber at det dækker aftenen, ellers gør indsigelser.

 

Mvh Ole Larsen

 Vinklubben

 Medlemskab

 

Vedtægter
Vinklubbens vedtægter

Allergener

& Ingredienser

 

Henvendelser omkring Allergener og ingredienser, kontakt venligst butikken på tlf: